Föreläsningar

I mina föreläsningar, som främst vänder sig till universitet och högskolor, erbjuder jag fördjupningar i det idéhistoriska och filosofiska tänkandet kring kroppen, såväl som redskap att utforska den egna kroppens möjligheter. Jag utgår från fenomenologins förståelse av kroppen, och främst från den franske fenomenologen Maurice Merleau-Ponty, men ger också en överblick över 1900- och 2000-talens tänkande kring kropp och kroppslighet.  

Föreläsningarna kombineras med fördel med enkla övningar som uppmärksammar den egna kroppsligheten och ger redskap att utforska den. I det praktiska utforskandet av kroppen använder jag mig av metoder som främjar medvetandet om kroppen såsom Feldenkrais och body work såväl som dansimprovisation och yoga.

 

Workshops

Jag håller även workshops som sträcker sig över en eller två dagar. Upplägget kan diskuteras beroende på önskemål. Tidigare workshops har bland annat handlat om Merleau-Pontys filosofi och dansimprovisation, där jag samarbetade med koreograf Emma Gran, samt om kroppsmedvetenhet för ryttare, där jag samarbetade med Natural Horsemanship-instruktören Karolina Norén