Hur känner du din kropp?

Är din kropp möjlighet eller begränsning? Upplever du den som som en hemtam plats eller som ett främmande område? Är du detsamma som din kropp, eller är din kropp något annat än dig?

Vad betyder det att vi i vår kultur har större möjligheter än någonsin tidigare att omskapa, vårda och kontrollera våra kroppar, samtidigt som kroppen blir en allt viktigare symbol för identitet och status? Och varför leder inte våra ökade möjligheter till kontroll över kroppen till en ökad känsla av trygghet och närvaro i vår kropp? 

Genom föreläsningar, praktiska övningar och samtal undersöker jag och problematiserar vår kroppslighet och vårt förhållande till kroppen. Jag är fil.dr i idéhistoria och har under många år skrivit och forskat om kroppen. Jag utbildar mig för närvarande till feldenkraispedagog och har dessutom mångårig erfarenhet av att undervisa i dans och yoga.