Om mig 

 

Jag drivs av ett intresse för kropp och kroppslighet, och av en vilja att väva samman den fysiska erfarenheten av att vara kroppslig med den teoretiska reflektionen.

 2011 disputerade jag i idé- och lärdomshistoria på en avhandling om den franske fenomenologen Maurice Merleau-Pontys filosofi: Vikten av kropp. Frågan om kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le visible et l’invisible. Avhandlingen publicerades 2013 under titeln Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi på bokförlaget Glänta. I boken undersöker jag människans kroppslighet och särskilt dess dubbelhet såsom egen-främmande, aktiv-passiv, berörande-möjlig att beröra, och så vidare. Jag undersöker också begreppet kött [chair] som ett uttryck för denna dubbelhet i Merleau-Pontys filosofi.  

Sedan 2012 utbildar jag mig till feldenkraispedagog i Strigara, Italien. Feldenkraispedagogiken är ett unikt verktyg för att träna kroppsmedvetenhet, men också att undersöka vår kroppslighet filosofiskt. Läs mer om Feldenkrais här.

Sedan barnsben har jag haft ett passionerat intresse för dans. Under de senaste åren har jag aktivt utövat västafrikansk dans och trumma och besöker årligen Senegal för att lära mig mer och inspireras i min dans och min undervisning. 

Jag utövar också yoga sedan 15 år tillbaka och undervisar i en egen form av yoga där jag samlar mina erfarenheter av olika yogaformer, dans och kroppspedagogik såsom Feldenkrais. 


 

Publikationer i urval

 

Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi. Göteborg: Glänta produktion, 2013

On flesh and eros in Sartre´s Being and Nothingness. The Humanistic Psychologist, 40: 197–206, 2012

Vikten av kropp. Frågan om kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le visible et l’invisible. Göteborgs universitet, 2011

 

On flesh and eros in Sartre´s Being and Nothingness. I J. Bornemark och M. Sá Cavalcante

Schuback [Red.] Phenomenology of Eros, Södertörn Philosophical Studies. Huddinge:

Södertörn University Press, 2012, s. 193-208

 

Reflective Lifeworld Research. (Med Dahlberg, K. och Nyström, M.) Lund: Studentlitteratur, 2008  

Idéhistorikern som nybörjare? I J. Kärnfelt [Red.] I skuggan av samtiden. Göteborg: Arachne, 2006. 

Patients longing for authentic personal care: a phenomenological study of violent encounters in psychiatric settings. (Med Carlsson, G., Dahlberg, K., Ekebergh, M.) Issues Ment Health Nurs. 2006, Apr;27(3): s. 287-305.

Description vs. interpretation - a new understanding of an old dilemma in human science research. (Med Dahlberg, K.) Journal of Nursing Philosophy, 2004.

To not make definite what is indefinite. A phenomenological analysis of perception and its epistemological consequences. (Med Dahlberg, K) Journal of the Humanistic Psychologist, 31(4), 34-50, 2003.